✘ مــطــــآلــــبــــ زیـبـــــآے عـــــآشــقـــــــآنـــهـــ ✘

سنگــــــدل ترین آدم روے زمین هم که باشے


یکــــ لحظـــهیکــ آنیاد کسے روے قفســـه سینـــه ت سنگینے میکنهــاونوقتـ به طــور کامـلا غریزے نفس عمیقے میکشےتا سنکــــــوب نکنے" کاملا غریزے


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
سه شنبه ۷ آذر۱۳۹۱ ۰:۶ قبل از ظهر |- AMiR HoSseIN -|