✘ مــطــــآلــــبــــ زیـبـــــآے عـــــآشــقـــــــآنـــهـــ ✘

سنگــــــدل ترین آدم روے زمین هم که باشے


یکــــ لحظـــه



یکــ آن



یاد کسے روے قفســـه سینـــه ت سنگینے میکنهــ



اونوقتـ به طــور کامـلا غریزے نفس عمیقے میکشے



تا سنکــــــوب نکنے



" کاملا غریزے


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
سه شنبه 7 آذر1391 0:6 قبل از ظهر |- AMiR HoSseIN -|