✘ مــطــــآلــــبــــ زیـبـــــآے عـــــآشــقـــــــآنـــهـــ ✘
 

تڪیـﮧ گـآهَم بآش ...

میخـوآهَم سَنگـینـے نِگـآه ایـن مَرבمِ حَسـوב شَهـر رـآ تـو هـَم حـِس کنــے ...

ایـن مَرבم نمیتَـوآننـَב ببیننَـב בست هآیِمــــــآלּ تـآ این اَنـدآزه بهم مـے آینـב ...

 


†ɢα'§ : عشق, عاشق, عاشقي, مطلب عاشقانه, عاشقانه
شنبه 25 مرداد1393 5:55 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

 

ڪـل בنیآ را هم ڪـہ בاشتــہ بآشــے ... 

بآز هم  בلت میخواهـב بعضــے وقتـہــآ ... 

فقط بعضــے وقتــہـآ... 

اصلا براے یـڪ لحظـہ  هم ڪـہ شـבه ،

همــہ ے בنیآے یـڪ نــفــــــر بآشــے !!! 

 

پنجشنبه 23 مرداد1393 1:13 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

 

سلام به همه ی بازدیدکننده ها و دوستای گلم

ببخشید که تو این 1.5 سال اخیر خیلی کم میومدم و نظراتتون رو جواب نمیدادم

درگیر بحث کنکور و این چیزا بودم

الان اومدم برای جبران

فقط چونکه نظرات زیاد بودن نمیتونم جواب بدم و از این به بعد هر کسی نظر بده الساعه جوابشو میدم

موفق باشین و خسته نباشین

 


 

 

پ.ن :

از این به بعد نویسنده فقط خودمم و کسی دیگه ای نیست

اگه کسی هم درباره کنکور مشاوره ای خواست در حد تجربیاتم در خدمتم

سوالی داشتین حتما بپرسین

چهارشنبه 22 مرداد1393 5:7 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|


בستـہـایت را مشت مـےڪنـــے و میـڪَـویـــے :

ڪَـل یا پوچ؟؟

בلم آرام مـے ڪَـویـב:

فقط בست ہـایت ...


چهارشنبه 13 فروردین1393 4:43 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|


وقتی تــــــــو هوایم را داری هوا هم خوب میشود ...

اصلا هوا هم به هوای تــــــــو خوب میشود ...!!!


بودنت مهم است ... همین !†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه
دوشنبه 14 بهمن1392 3:37 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

בر سرزمیـטּ مـטּ ڪـســے بوسـہ فرآنسوے بلـב نیست ...

اینجآ مثل آلمآטּ پل عشق نـבآرב ...

از گل رز ہـلنـבے ہـم خبرے نیست ...

اینجآ عشق یعنــے اینـڪــہ بخآطر چشم ہــآے בور و برت ،

معشوقت رآ فقط از پشت گوشــے بوسیـבه باشی !!!


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه
جمعه 8 آذر1392 1:3 قبل از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

چــِـقــَـدر دآغـ بـــــــود ...

 

ســَـر مـیـــــزِ شــــــآمــ بــــهـ یـــآدَتـــ مــــیــ اُفـتــــــَـــمــ !

بــُـغـضـــ مــــیــکــُــنــَـــمــ !

اَشــــــکــ دَر چــِــشـمـــــآنـــَـمــ حــَـلقــــهــ مــیـــزَنـــــَــد!

هــَـمـــــــهــ بــــآ تــعـــَـجــُــبـــ نــِـگــــآهــَمــ مــیـــ کــُـنــَـنــــــــد ...

لــَـبـخـــَـنـد مـیـــــزَنــــَــمــ و مـــیــ گــــــویـــَـــمـــ :

 

چــِــقـــَـدر دآغـــ بــــــــــود ...!!!

 


†ɢα'§ : عشق, عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطلب عاشقانه, مطالب عاشقانه
یکشنبه 27 مرداد1392 7:49 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|


عـِـشقـبـــآزیـــ بـــه هــمیــــنــــ آســــآنـــیــ ـســـتـــ ...

کــــهــ گـُـلیــ بــــآ چـشـــمـیــــ

بـُـلـبـــُــلیـــ بـــآ گــــوشــــیــــ

رَنــــگــ زیـبــــــآیــــ خـــَـزآنـــ بــــآ روحـــیـــ

نـیــــشــ زَنـبـــــور عســــلـــ بـــــآ نـــــــوشیـــ

کــــآر همـــــوآره ی بــــآرآنــ بـــــآ دَشـــتـــ

بــَـرفــ بـــــآ قـُـلهــ ی کــــوهــ

رود بــــآ ریـشــــهــ ی بـیــــد

بــــآد بــــآ شــــآخـهـ وَ بـــَـرگــ

اَبــــر عــــآبــِــر بــــآ مــــآهــ

چــشـمــــهــ ایــــ بـــآ آهـــــو

بـــِـرکـــهــ ایـــ بــــآ مـــَهتــــآبــ

و نـــَـسیـــمـیـــ بــــآ زُلـــــفــ

دو کــَـبـوتـــَـــر بــــآ هــــَـمــ

وَ شـــَـبـــ وَ روز وَ طـبـیـــعـتـــ بـــــآ مــــآ

 

عـِـشقـبـــآزیـــ بـــه هــمیــــنــــ آســــآنـــیــ ـســـتـــ ...

شـــآعـِـری بــــآ کـلـمــــآتـــیــ شــیـریـــنــ

دَسـتــ آرآم و نـــَـوآزشــ بــَـخـشـــ بــَـر رویـــِـ ســَـریــ

پـــُـرسِـشـــیــ اَز اَشــکـــیــ

وَ چــِـرآغــ شـــَـبــ یـَـلـــــدآیــ کــَـســـــیــ بــــآ شــَـمـعــیــ

 

عـِـشقـبـــآزیـــ بـــه هــمیــــنــــ آســــآنـــیــ ـســـتـــ ...

کـــهــ دِلـــیــ رآ بــِخــَــریــ

بــِفـــروشـــــیــ مـِـهـــــریــ

شــــآدِمــــآنـــیــ رآ حــَـرآجــ کــُــنـیــ

رَنــجهـــــآ رآ تـخـفیــــفــ دَهــیــ

مــِـهـربــــآنـــیـــ رآ اَرزآنـــیــ عـــآلـــَـمــ بــُـکـنـــیــ

وَ بـپـیـچــیــ هـمـــهــ رآ لــایــ حـَـریـــر احـســــآســ

گــِـرهــ عِشـــق بـهــ آنـهـــآ بــِـزَنـــیــ

مـُشتـــَری ـهــآیــَـتـــ رآ بـآ خـود بـبـــَری تــآ لــَبـخـنـــد

 

عـِـشقـبـــآزیـــ بـــه هــمیــــنــــ آســــآنـــیــ ـســـتـــ ...

سه شنبه 21 خرداد1392 3:3 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

دوســتـَـتـــ دـآرَمــ ...

 

 هــِـدیـــِـهــ ـایــســتــ کـــهــ هــَـر قــَـلـبــــیــ ، فـــَـهـمــ گـِـرِفــتـنـشـــ رآ نــَــدـآرد ...

 قـِــیـمــتـــیــ دـآرَد ، کـــهــ هــَـرکــَســـیـــ تــَـوـآن پــَـردـآخـتـنـــشــ رـآ نـَدـآرَد ...

جــُـمـلـــهــ ی کـوتــآهـیســـتــ کــهــ هــَرکســیــ ، لـیـــآقــَتــ شــِنـیـدَنــَشــ رـآ نـَدـآرَد ...!

وَلـــیــ مــَـنــ دوووســتـَـتـــ دـآرَمــ ...سه شنبه 21 خرداد1392 11:23 قبل از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

بـا پـای بـرهنـ ه از دریـا می آمـدم ...


تـا انتهــای غـروب ؛

وقتــی کـ ه کفشهایـ م پٌـر از دانــ ه های شـ ن بــ ود . .

وقتــی کـ ه صدفـها را بـ ه ارمغـان تــ و عاشقانـ ه چیــ دم . .

دریــا پٌــ ر اَز مهتــابـــ بــ ود

وقتـی کـ ه چشـ م منتظـ رم ستـ اره ها را بـدرقـ ه میکـ رد . .

✗◄سپیـ ده ی انــ دوه سـ ر زد

و تنـهـا مٌرغــان سپیـ د عـاشـق مــرا میخـوانـ دنـ د،

وقتــی کـ ه تــ و را میــان خلـوت ساحـل

و دریــای مسافـر گـم کـردم ...(!)
اَز هــَـمـهــ دوســــتـآیــ گـــُـلــَمـــ کـــهـ تـــو ایـــنــ 3 مــــآهـ نــَـبـودَمـــ ، تـنـــهـآمــ نـــذآشـــتــَنــ مـمـنــــونــــمــ ! خــیـلــــیــ مـــــآهـیــــنــ !

چـــَـنــد تــــآ اَز دوسـتــــآیــ خـیـلـــیــــ خـــوبـــ وَ بـــآ مــَـعـــــرفـــَـتــمــــ رو مــُـتــآسفــــآنـــهـــ تــــو ایـــنــ مــُـدَتـــ از دســـتـــ دآدَمـــ ! خـــیلـــیــ دِلـــَـمـــ بـــَرآشـــونـــ تـــَـنـگــ شـــُـدهــ :

http://jegheles-n.blogfa.com/ --> unknown

http://say1372.blogfa.com/ --> del

http://daryaykham.blogfa.com/ --> asheghe delshekaste

سه شنبه 21 خرداد1392 2:4 قبل از ظهر |- AMiR HoSseIN -|


مهم نیست ڪه دیگر بآشـے یآ نه...

مهم نیست ڪه دیگر دوسم دآشته بآشـے یآ نه

مهم نیست ڪه دیگر مرآ به خآطر بیآورے یآ نه

مهم نیست ڪه دیگر تورآ بآ دیگرے میبینم یآ نه

مهم اینست ڪه زمآنے که تنهآ میشوے ....

زمــآنـے ڪه دلت گرفت چگونه و با چه رویـے

سر به آسماטּ بلند میڪنـے و میگویـے :

خدآیا مـטּ ڪه گنآهـے نڪردم ... پس چه شد

www.parsnaz.ir  عکس های غمگین از لحظات تنهایی


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه
دوشنبه 20 خرداد1392 12:51 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|


مــَـنــ اَگـــَـر دَر آسـِــمـــــــــآنــِــ قـــَــلـبـَـتــــ ســِــتـــآرِهــ ایــــ نـــَــــبــآشــَــمـــ ...

اَبـــــــر هــَــمـــ نــِــمـــیــشـــَـوَمـــ تــــآ جـــِــلــُـویـــِــ دِرَخـــشــِــشـــِــ ســِـــتـــآرهـــ هـــآیــــ دیـــگـــَـر رآ نــَـگــیـرَمـــ ...!

آســِـمـآنــَـتــــ پـُـــر سـِـتـآرِهـــ ...! تـــَـنــهـــــــــــآیــــَــمـــ …

اَمـــــــــــآ دِلــــتــَـنــگــــ آغـــوشــیـــ نــــیــســتـــَــمـــ …

خــَـسـتـــِــهـــ اَمــــ …

وَلــــیـــ بــــهـــ تـــِــکـیـــِـهــــ گـــــــآهـ نــِـمـیـــ اَنـــدیـشـــَـمـــ …

چــَــشــمــــ هـــــــــــــایــــَــمـــ تــــــَــــر هــَــســـتـــَــنــــد و قـــِـــرمـــِـــــز

وَلـــــــیـــ رآزیــــ نــــَـــدآرَمـــ …

چـــــونـــ مـــُــدَتــهــآســـتـــ دیـگـــَــر کـــَـســـیـــــ رآ “خـــِــیـلــیـــ” دوسـتــــ نــــَــدآرَمـــ …

فـــَــقـــَــطـــ خــــِــیــلـــــیــــ هــــــــــآ رآ دوســتـــ دآرمـــ

ســَــراَنـجــــــآمـــ یـــِــکـــ عـــِــشـــقـــ نـــــــآفــَـرجـــــــآمـــ ...
یــــِــکـــــیــــ بــــــــــــــــــــــــــــود و یــــِــکـــــیــــ . . . . . . نآبـــــــــــود ...!

تــــآ چـــَـنــد روز بـــَــعــدِ اَز رَفــــتـــَـنــشــــ ...

گــــوشـیـــ کـــــهــ هــــیچــــــیــــ ..!!

اِمــ پـــیــ تـــِــریـــ اَمـــ ویــــبـرِهـ مـــــیزَنــِــهــ ...؟؟!

تــــَـوَهـــُـمـــِـهــ اَحــــمـــَـقــــــآنــــهــ اِیــهــ ...
✘ آخرین آپ سال 91

✘ سال نو رو به همتون تبریک میگم و سال خوبی رو براتون آرزو میکنم !

✘ امیدوارم هرجایی هستین پیروز و سربلند باشین و امیدوارم تو سال نو مهربونیامون بیشتر بشه !

✘ همتونو دوس دارم ! از طرف داداشتون :


✘ AmiR HosSeiN ✘


دو تــــــآ اَز دوســـــتـآی گــُـلــَمــ وِبـــِـشـــونـــ رو حـــَـذفــــ کـــَـردَنـــ !

آنــــیـتــآ و آریــــآنـــــآ ! اَگــــهــ ایـــنــ پــــیـــ نـــِـوِشـــتـــ رو دیــــدیـــنـــ حـــَـتـمــــآآآآآآ بــِـهــِـمــ خـــَـبـــَـر بـــِـدیــنـــ !


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه
سه شنبه 29 اسفند1391 2:43 قبل از ظهر |- AMiR HoSseIN -|


چــِــقــَـدر بـــــآیــَـد بــُــگـــَـذَرَد ؟؟؟

تـــــآ مــَـنــــ

دَر مـــُـــرورِ خــــآطــِــرآتــَـــمـــ

وَقـــــتــیـــــ اَز کــِــنــارِ تــُــو رَد مــــیـــ شـــَــوَمــــ .

تــَــنــَـمــــ نــَـــلــَـــرزَد …

بــــُـــغـــضــَــمــــ نــَــگـــــیــرَد …


پــ . نــ : آبجیا و داداشای گلم ، معذرت که این مدت نبودم ! درگیر درس بودم !
ایشالله هفته ی آینده میام و همه ی نظراتتون رو میخونم و جواب میدم ! فدای تک تک با معرفتاتون !


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه
سه شنبه 15 اسفند1391 2:11 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|


ســَــر مـــیــگـــُـــذآرَمــــ بــَــر رویــِـــ شــــآنــِــهــــ هـــایــِـــ تــُـــو
آرآمــِــشــــ مـــیــگــــیـــرَمــــ اَز صــِــدآیــــ تـــَــپــِــشـهـــــآیـــــ قــَــلــبــــ تــُـــو
دِلــَــمــــ پــَـــروآز مـــیــکــُـــنــَــد دَر آســِــمــــــآنــــ قـــَـــلـــبــَــتـــــ
مــِــیــشــِــنــَــوَمــــ صــِــدآیــِـــ تــَــپــِــشـــهـــــــآیــِــ قـــَـــلــبـــَــتـــــ
اُوجـــ مـــیــگـــیـــرَمـــ تـــــآ مــَــحـــــو شــَــوَمــــ دَر آغــــوشــَــتـــــ
تــــآ خــُــودَمــــ رآ اَز خــُــودَتــــ بــِـــدآنــَــمـــــ
تــــآ هــَـمــیــشــِـــهــــ بـــَــرآیــَـــتــــ بــِـــمـــآنــَــمــــ
چــِـــهـــ لــِــذَتــــیــــ دآرَد تــــــآ صــُــبـحــــ دَر آغــــــوشـــِـــ تــُـــو بــِـــخـــوابـــَـــمـــــ

پـــ .نـــ :  Happy Valentine


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه
چهارشنبه 25 بهمن1391 7:1 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|


اگــه گریــه  کردنـــم  فــرقــی  نــداره

اگــه دوسـتــــ  داشتـــن  مــن  مــعــنــی نــداره

اگــه  بـــا  مــن  بـــودنــ   عــالــمی  نــداره

  بـــــاشــه  مــیــرمــ                          


اگــه یــادتــــ  نــمــیـاد  روزاِِِِِِِِیـــــــ  عــشـقــو
اونــ  هــمیه  نـــامــه  که  دلــــ  بــــراتــــــ  نــوشـــتـــو
اگــه  مـیـــزاریـــ  بــه  پــای   ســرنــوشــتو

  بـــــاشــه  مــیــرمــ                                               

 
 مــیرمــو  عـــشقـو  از  تــو   یــاد  مــی گـــیرمـــ
 کـــه  گــذاشــتــی  بــرمــو  راحــتــ  بــمیـــرمـــ

  بـــــاشــه  مــیــرمــ 

                                  
بـــــاشــه  مــیــرمــ  کـــه  دیــگــه تـــورو  نــبــیــنــــم
تــو نـــبــاشــی  چـــشــم  بـــه  راهــه  کــی  بــشـیـــنـم

  بـــــاشــه  مــیــرمــ 


اگــه  راحـتـــــــــ  میــشی  بــا  رفــتنــ  مــن  
اگــه  خــوبــ  نـیـســـتـــ  بــا  تـــو  راه  رفـــتـنـ   مــن

  بـــــاشــه  مــیــرمــ 


اخــریــن  بــاره  کــه  میــبــیــنــی  منـــو
مـــیرمــو دیـــگه  نــمی بیــنیـــ  مــنو

  بـــــاشــه  مــیــرمــ 


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه
سه شنبه 17 بهمن1391 1:41 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

ساعتها را جلو می کشند
وقت شرعی چشمانت زودتر از راه خواهد رسید
رکعتی بر بوسه نگاهت خواهم گذاشت
ربّنا لااقل آتنا!. . .گستاخی خیالم را ببخش که حتی لحظه ای یادت را رها نمی کند. . . 

مرا به دار آویختند که نامت را از یاد ببرم...
چه ساده اند این ساده اندیشان که نمی دانند ...
نام تو حک شده ی قلب من است ، تو رو هرگز نخواهم کرد فراموش  !!!


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه
چهارشنبه 11 بهمن1391 7:21 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

آری آغاز دوست داشتن است گر چه پایان راه نا پیداست
من به پایان دگر نیند یشم که همین دوست داشتن زیباست


آنگاه که آوار تنهایی روحت را در هم شکست ، گوشه ی قلبت را بنگر ،
من آنجا به انتظارت هستم


دوستت دارم شاهدی ندارم جز کوچه پس کوچه های خلوت دل!


زین شاخه به آن شاخه پریدن ممنوع ، در ذهن بجز تو آفریدن ممنوع

غیر از تو ورود دیگران در قلبم ، عمرا ، ابدا ، هیچ ، اکیدا ، ممنوع!


سلامت میکنم ای غنچه ی راز / تو بودی از برای عشقم آغاز

تویی تنها دلیل زنده بودن / ندارم طاقتت با چشم در ناز


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
جمعه 29 دی1391 11:47 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

آخر پاییز شد ، همه دم می زنند از شمردن جوجه ها !!

امشب موقع خواب ،

بشمار ، تعداد دل هایی را که به دست آوردی ...

بشمار ،تعداد لبخند هایی که بر لب دوستانت نشاندی ...

 بشمار ، تعداد اشک هایی که از سر شوق و غم ریختی ...

فصل زردی بود ، تو چقدر سبز بودی ؟!

جوجه ها را بعدا با هم میشماریم


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
پنجشنبه 30 آذر1391 11:47 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

سلام به همه دوستای گلم !

نمیدونم چجوری ازتون عذر خواهی کنم !

این مدت نبودم !

درسام خیلی سنگین شده !

هر کاری میکنم وقت نمیارم به وبم سر بزنم !

میومدم سریع نظرات رو میخوندم و میرفتم !

واقعا فهمیدم که چقد دوستای خوبی دارم !

هیچ وقت تنهام نذاشتین !

ازتون ممنونم !

ایشالله بتونم یه روزی جبران کنم !

فدای همتون

دوستون دارم (امیرحسین)

پنجشنبه 30 آذر1391 11:42 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|آن شب باران می بارید…

باران که می بارد به تو مشتاق تر می شوم…

و از همین شوق بی چتر آمدم… ولی آمدم…

و تو نمی دانی که جه بارانی بود، چون نیامدی…

و باران می بارید…

آن شب تب کردم و تو هیچ نکردی…و باران می بارید…

و بالاخره دیشب مردم و حتی تو تب هم نکردی…


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
جمعه 17 آذر1391 10:48 قبل از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

مَنْـــ مے دانم

دِلَـ ـ ـ ـم تا هَمیشـﮧ دَر وَسـ ـ ـط تریےْ نُقطِہ ی زِندگیتْـــ ـــ جا مانِدـهـ ...

جایے بِین خواسَتنْـــ ـ‌ وــنَخواستےْ ...

جایے بینِ بودَטּ وـنبودَטּ ...

جایے بینِ رَفتنْـــ‌‌ وـنرفتےْ ...

جایے بِیےْ ....... این نُقطہ هاے خالے ... جـ ـ ـا ماندہ اَم....


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
پنجشنبه 9 آذر1391 4:37 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

سنگــــــدل ترین آدم روے زمین هم که باشے


یکــــ لحظـــهیکــ آنیاد کسے روے قفســـه سینـــه ت سنگینے میکنهــاونوقتـ به طــور کامـلا غریزے نفس عمیقے میکشےتا سنکــــــوب نکنے" کاملا غریزے


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
سه شنبه 7 آذر1391 0:6 قبل از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

ما ""مـــرد"" هستیمــ!
دستــــانمانـــ از تو زِبرتر و پهنـــ تر استـــ !!!
صورتمانـــ تهـــ ریشیـــ دارد!!!
گاهیـــ دلگیراز بیـــ وفاییـــ ها ، اما دلمانـــ دریــــاستـــ!
جـــاىِـــ گریـــــهـــ كردنـــ بهـــ بالكنـــ میرویمـــ و سیـــــگار دود میــــكنیمـــ !!!
ما با همــــانـــ دستانـــ پهنـــ و زبرتو را نوازشـــ میكنیمـــ !!!

دریاییـــ از گرفتاریـــ همـــ باشیمـــ ،ولیـــ .. با همانـــ صورتـــ ناصافـــ و ناملایمـــ تو را میبوسیمـــ ونوازشتـــ میکنیمـــ .. تا تو آرامـــ شویـــ !!!
آنقــــدر مارا نامــــرد ""نخوانـــــــــ""!!!
آنقدر پولـــ و ماشینـــ و ثـــــروتمانـــ را""نسنجـــ فقطـــ بهـــ ما ""دلتـــ را بدهـــ"" تا زمینـــ و زمانـــ را برایتـــ بدوزیمـــ

. . . ! ! !


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
سه شنبه 7 آذر1391 0:5 قبل از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

هـَمــه بـدهے هایـــَم را هــَم کـِـه صــآفــ کـُـنـم
بــه " دل خــود " مــدیـون مےمــآنم...

بــرای تمـام "دلــم مےخواســـت" هاے

بے جواب مــانـده اش!!!


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
جمعه 3 آذر1391 2:0 قبل از ظهر |- AMiR HoSseIN -|


I Miss You


You are there
And I am here
Thinking about how much
I love you

Thinking about how much
I respect you

Thinking about how much
I miss you

You are there
And I am here
Thinking about how much
I cannot wait
Until we are together again

Thinking about how much
I will appreciate
More than ever
The time
We will spend together

I love you

دلتنگ توئم

تو آن جایی
و من اینجا
در این فکر
که تا چه حد دوستت دارم

در این فکر
که تا چه حد برایم با ارزشی

در این فکر
که تا چه حد دلتنگ توئم

تو آن جایی
و من اینجا
در این فکر
که تا چه حد در اشتیاقِ
با دیگر
در کنار تو بودنم

در این فکر
که چگونه بیش از همیشه
قدر آن زمان
که در کنار هم خواهیم بود را
خواهم دانست

دوستت دارم


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
پنجشنبه 2 آذر1391 3:55 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|


عــــــشق

همین خنده های ساده توست

وقتی با تمام غصه هایت می خندی

تا از تمام غصه هایم رها شوم.


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
پنجشنبه 2 آذر1391 3:50 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|


و خدا زن را از پهلوی چپ مرد آفرید.

آری ، خداوند زن را از پهلوی چپ مرد آفرید

نه از سر او ، تا فرمانروای او باشد.

نه از پای او ، تا لگد کوب امیال او گردد.

بلکه از پهلوی او ، تا برابر با او باشد

و از زیر بازوی او ، تا مورد حمایت او باشد

و از نزدیکترین نقطه به قلب او ،

تا معشوق و محبوب او باشد.


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
پنجشنبه 2 آذر1391 3:36 بعد از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

شنیدم میخوای بری باز منو تنها بزاری !!

هر چی یاد و خاطرس پشت دلت جا بزاری !!

شنیدم گفتی نگاهش واسه چشمام عادیه !!

هر چیزی حدی داره ، محبتش زیادیه !!

شنیدم یه مدتی میخوای ازم دور بمونی !!

اینه رسمش ؟ که با این دل دیونه اینجوری کنی ؟

شنیدم همین روزا بازم میخوای بری سفر !!

بسلامت عزیزم ! اما همینجور بی خبر ؟

شنیدم گفتی باید برم سراغ زندگیم !!

حرف تو یعنی بسوزم تو غمه آوارگیم !!

شنیدم گفتی با اینکه خیلی چیز یادم داده !!

نمیدونم چی شده که از چشم من افتاده !!

شایدم تموم این شنیدنی ها شایعس !!

از تو اما نمی پرسم ، گفته باشی فاجعس !!


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
پنجشنبه 2 آذر1391 10:43 قبل از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

سلام دوستان گلم.

امروز یک سوال شاعرانه از همه شما می پرسم:

یک دیوار سفید بزرگ....

یک قلم مو

و دست تو برای نوشتن تنها سه کلمه بروی دیوار؟

چه می نویسی؟

هرچه دل تنگتان می خواهد بگویید...

در روزهای آینده یک آمار( صادقانه!) از پاسخهای شما در وب لاگ قرار می دهم...


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
پنجشنبه 2 آذر1391 1:32 قبل از ظهر |- AMiR HoSseIN -|

در کوچه های بی گذر

اسیر لحظه های مکرر

عابری بی هدف بی مقصد...

آری این منم

کوله بار تنهایی به دوشم

خستگی تنها بالاپوشم

گلایه ای ندارم...

می سازم

می سوزم

می گذرم

شاید فردا گلی بروید

یادی از من در تو زنده کند

در آن لحظه من...

 کی مرده ام...؟


†ɢα'§ : مطلب عاشقانه, مطلب زیبای عاشقانه, مطالب عاشقانه, مطالب زیبای عاشقانه, متن عاشقانه, متن زیبای عاشقانه, داستان عاشقانه, داستان زیبای عاشقانه, دلنوشته ی عاشقانه, عشق, عاشق, عاشقی, دلنوشته ی زیبای عاشقانه
پنجشنبه 2 آذر1391 1:30 قبل از ظهر |- AMiR HoSseIN -|